top of page
שני כלבים על מתקן אחד ליד השני

אילוף בסיסי

לחיות עם כלבים זו חוויה, הם איתנו תמיד גם ברגעים השמחים וגם ברגעים העצובים, וברור שאף פעם לא משעמם איתם, הם מלאים בשמחה ואהבה. עם זאת חשוב שיהיה נוח לחיות איתם, זאת אומרת צריך לנהל אותם נכון, חשוב לשים גבולות ולשמור על הבטיחות שלהם ושל הסובבים אותם. כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם, בין אם יש לכם גור או אם אימצתם מעמותה, כדאי להתחיל לעבוד כמה שיותר מוקדם מרגע שכלבלב הגיע. כדאי להתחיל בגמילה מצרכים בבית (גם כלב בוגר שאומץ עלול לעשות צרכים בבית), איפוק, הליכה יפה, שהייה במקום שלו ברגיעה ואות חירום להגעה. אפשר ללמד כל כלב וכמובן גם כלב בוגר יכול ללמוד, אבל ברור שיהיה קצת אחרת. חשוב לבנות אמון עם הכלב כדי שירצה לבצע את מה שאנחנו מבקשים בשמחה.

אות חירום

נלמד את הכלב לנתק מגע מכל דבר שעלול לסכן אותו או את הסובבים אותו ולהגיע מיד אלינו. אות החירום הוא האות החשוב ביותר לכלב.

שהייה במקום

נלמד את הכלב שהמקום שלו הוא הדבר הכי שווה עלי אדמות. נלמד אותו שזה המקום שלו גם שאחנו נמצאים וגם שלא. 

הליכה יפה

נלמד את הכלב ללכת לצידנו כשהרצועה רפוייה ונעבוד על יצירת קשר בכלל ויצירת קשר עין בפרט מול גירויים.

איפוק

נלמד את הכלב שלא חייבים לאכול הכל ולא חייבים לקפוץ על הכל. איפוק עוזר לכלב בסופו של דבר גם לווסת את רמת האנרגיה שלו ועוזרת לו להירגע.

על מה נעבוד

bottom of page