top of page
הרבה כלבים עומדים אחד ליד השני בחדר חלקם משחקים בכדור

גזעים וזה

חלוקה לגזעים וקטגוריות

בעולם יש כמה מאות של גזעי כלבים, חלקם מוכרים חלקם לא. רוב הגזעים נוצרו על ידי הרבעות סלקטיביות ובעבר לכל כלב היה תפקיד. גזעים נוצרו לצרכים כמו: איתור צייד- הרחה, הצבעה, חשיפה; הבא צייד תפיסת צייד; קטן ומהיר; חבוי במחילות; חיות גדולות, וחולקו לקטגוריות כמו: הגנה על בני אדם, שטח, התרעה, שמירה על עדרים, איסוף עדרים, רעייה, סחיבת משקל, משיכת מזחלות והדברה. החלוקה לגזעים משתנה בכל ארגון לדוגמה: I.K.C (הי"ל) ההתאחדות הישראלית לכלבנות, F.C.I פדרציית הכלבנות העולמית.

bottom of page