top of page
כלב קטן לבוש חוצה טורקיז

וטרינריה על רגל אחת (מתוך ארבע)

בעיות התנהגות- אבחון וטרינרי

התנהגות יכולה להיות נורמלית מולדת/נלמדת תלוי בסוג ובגזע, או לא נורמלית בכל הקשור לתפקוד תקין.

כדי לאבחן בעיה התהגותית אפשר לחלק את האבחון לארבעה חלקים: נורמלית לכלב וסבילה לבעלים, נורמלית לכלב ולא סבילה לבעלים, לא נורמלית לכלב וסבילה לבעלים, לא נורמלית לכלב ולא סבילה לבעלים.

בנוסף לכך יש גם קטגוריות של בעיות גנטיות, לדוגמה לגזעים מסויימים יש בעיות ספציפיות: 

לרועה גרמני עלולה להיות צניחת אגן, דלקות פרקים וצליעה. לבולדוג, פאג, ופקינז עלולות להיווצר בעיות נשימה. לקוקר ספאנייל עלולה להיות רגישות לדלקות באוזניים.

בעיית התנהגות ובעיות רפואיות יכולות לצוץ גם כן בגלל לחץ שנובע מחשיפה לא נכונה, סביבה לא מתאימה וכמות גירויים לא מתאימה.

bottom of page