top of page

גיוון, שוויון וקבלה

לכולם יש אפשרות להיות הם עצמם- בכל מקום בכל זמן 

גיוון, שוויון וקבלה הם הליבה של מי שאנחנו בג'וי אילוף כלבים. המחויבות שלנו לערכים אלה היא בלתי מעורערת - הם מרכזיים במשימה שלנו ובהשפעה שלנו. זווית ראייה זו עוזרת ליצור רעיונות טובים בעולם הכלבני, עולם משתנה ההופך מבוסס חיזוקים מאשר ענישה.

זו הסיבה שהצבנו יעד זה: להפוך את ג'וי אילוף כלבים למקום העבודה המגוון, השוויוני והמכיל ביותר בארץ ובעולם. אנחנו יודעים ששוויון וקבלה, הדדיות ותמיכה דוחפים קדימה את החברה אבל הכי חשוב דוחפים להצלחה כל אינדיבידואל ואינדיבידואלית.

bottom of page